دیکتاتوری و دموکراسی امپراطوری درون ما

ما برای جامعه و کشور خود مشتاق دموکراسی هستیم و از دیکتاتورهای حاکم و ظالم مدام مینالیم. با این حال اغلب خود اسیر دیکتاتوری درونیم. مجموعه افکار درونمان را سانسور و فیلتر میکنیم. بسیاری ازافکار درست، علمی و ارزشمند را کنار میگذاریم و میدان میدهیم به افکار گزینشی مطلوب عادات و سودمندی های محدود و کوتاه مدتمان. گویی شورای نگهبان منطق گریزی درونمان داریم که گزینه های ارزشمند و علمی را حذف کرده و انتخابمان مرتب بین بد و بدتر است. ارزشمندترین و موثرترین دموکراسی زندگی، دموکراسی بهره گیری از افکار متنوع و انتخاب بهترین آنهاست با هر هزینه و دشواری. در این صورت نیز مجموعه بیشتری از افرادی خواهیم داشت که بتوانند دموکراسی را نیز در جامعه عملی کنند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *